STRABAG v České republice

STRABAG a.s. je součástí technologického stavebního koncernu STRABAG a patří k předním stavebním společnostem v České republice. Realizujeme všechny druhy staveb v odvětvích dopravního, pozemního a inženýrského stavitelství.
Široké spektrum služeb a mnoho poboček rozmístěných po celém území České republiky jsou přednostmi, které nás přibližují zákazníkům. Využití koncernového know-how a možnost partnerské spolupráce s dalšími koncernovými firmami je naší přidanou hodnotou a konkurenční výhodou společnosti.

Ve všech fázích realizace každého projektu důsledně uplatňujeme filozofii přístupu, ve kterém je na prvním místě kvalita, odbornost, kompetence a spolehlivost.

Pečlivé plánování celého procesu, od zodpovědné a kvalifikované nabídky pro konkrétního zákazníka a jeho konkrétní potřeby až po ten nejmenší detail stavby, nám při zachování nekompromisních kvalitativních ukazatelů umožňuje dosahovat významných časových a materiálových úspor.

To vše stručně shrnuje naše vize: vynikat mezi ostatními schopností přinášet kvalitu za nejlepší dosažitelnou cenu.

Sídlo: Praha 5, Kačírkova 982/4, 158 00
Identifikační číslo:60838744
Obchodní rejstřík:Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
ID datové schránky:8yuchp8
Uveřejněno 01.08.2019 - Poslední aktualizace 25.02.2020 15:01:18